Lillemor Löfgren

                                                                                                               På grund av Corona-pandemin är Konstrundan i Nordvästra Skåne

                                                                                                           inställd i år. Känner du trots rådande omständigheter för ett besök i            

                                                                                                             min ateljé - ring mig på mobilnr 0730785954,

                                                                                                             så kan vi bestämma en tid för ett besök.

                                                                                                               Jag kommer att vara i ateljén till och från under påskdagarna

                                                                                                                men för säkerhets skull slå en signal..